Puheterapialla kohti parempaa arkea

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu arviointi, kuntoutuksen suunnittelu, kuntouttaminen sekä lähiympäristön ohjaus. Tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua. Puheterapiassa keskeisenä osana on hyvä luottamus sekä vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä.

Johanna Ikonen

Puheterapiaan ohjaudutaan puheen ja kielen vaikeuksien sekä kommunikaatio- ja vuorovaikutuspulmien vuoksi. Puheterapiasta voi saada avun myös nielemisen ja syömisen ongelmiin tai äänihäiriöihin. Tarvittaessa mietitään yhdessä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia, viittomia, kommunikointikansiota sekä teknisiä apuvälineitä, ja harjoitellaan niiden käyttöä.

Lähetteen puheterapiaan saat yleensä terveyskeskuksesta, keskussairaalasta tai erityishuoltopiiristä, kuten Kolpeneen palvelukeskuksesta. Terapian kustantaa usein Kela, vakuutusyhtiö, kaupunki tai kunta. Osa asiakkaista tulee itsemaksamana.

Toimin Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus kattaa puheterapeuttisen kuntoutuksen ja ohjauksen sekä mahdollistaa osallistumisen moniammatilliseen yhteistyöhön verkostokäynneillä sekä yhteistyökäynneillä. Kuntoutus on asiakkaalle maksutonta. Tarkempia tietoja kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löydät Kelan internetsivuilta.