Harjoittele vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja hauskalla tavalla

PRT (Pivotal Response Training) on menetelmä, jossa harjoitellaan vuorovaikutus-, kommunikointi-, puhe- ja leikkitaitoja luonnollisissa ja mukavissa tilanteissa. Menetelmä hyödyntää lapsen tai nuoren motivaatiota ja innostusta.

PRT-ohjauksen tavoitteena on opettaa lähiympäristö käyttämään menetelmää, eli "pertsailemaan". Lähiympäristö toteuttaa menetelmää arjen tilanteissa. Et tarvitse ylimääräisiä välineitä harjoitteluun!

Menetelmä on alunperin kehitetty autistisille lapsille. Se kuitenkin soveltuu lapsille tai nuorille, joilla on pulmaa vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa, kielellisissä taidoissa tai leikkitaidoissa. Käytän menetelmää myös osana puheterapiaa.

Pidetään hauskaa yhdessä! Ota yhteyttä ja kysy lisää.