Asiakastyytyväisyyskysely

Kerään asiakkailtani ja heidän lähiympäristöltään palautetta kuluneesta puheterapiajaksosta. Vastaa kysymyksiin kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan.

 Palautteen antaja on:    Asiakas
  Lähiomainen
  Päiväkodin tai koulun henkilökuntaa
  Muu, kuka?

 Ovatko puheterapia-ajat olleet sopivia? 

 Kuinka yhteydenpito puheterapeutin kanssa on onnistunut? 

 Koetko voineesi vaikuttaa puheterapian tavoitteisiin? 

 Onko puheterapialla ollut vaikuttavuutta? Miten se näkyy? 

 Oletko saanut vinkkejä ja apua arkeen? 

 Mihin asioihin olet tyytyväinen? 

 Mihin kaipaisit muutosta? 

 Muuta palautetta