Ammattilaiseksi koulutusten ja kokemuksen kautta


2005 - 2010Filosofian maisteri, Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Logopedian koulutusohjelma

Laillistettu puheterapeutti: 25.1.2010


Pitkät koulutukset

22.10. - 10.12.2014GAS - tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus, Lapin AMK

11.9.2012 - 19.3.2013PRT-ohjaajakoulutus, Honkalampi-säätiö


Lyhyet koulutukset

12. - 13.3.2020Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, Kipinäkeskus

19. - 20.3.2019ICF - Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen koulutus, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

10. - 13.4.2018It Takes Two to Talk® Certification Workshop, The Hanen Centre

12/2017Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -verkkokurssi, Terapeija

15. - 16.11.2017Total Training Package for 3-5s, Elklan

21. - 23.4.2017Introduction to PROMPT: Technique, CogniMed

29.8.2016Early Start Denver Model Introductory Workshop (ESDM), PPSHP / UC Davis MIND Institute

17.6.2016A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders, TalkTools®

15. - 16.6.2016Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT2), TalkTools®

25. - 26.4.2016PECS Level 2: Advanced Workshop, Pyramid Educational Consultants

2.12.2015GAS-seminaari, Kela

2. - 3.11.2015Ensiapukurssi EA1, SPR Lapin piiri

19. - 20.10.2015A three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT1), TalkTools®

16.4.2015Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari

19.11.2014Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin (SeMoCo), Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja Apua arkeen ry

10.4.2014Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen, Kehitysvammaliitto

28. - 29.10.2013Lasten ja aikuisten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto

1.11.2012Hätäensiapukoulutus, SPR Rovaniemen alueyksikkö

14. - 15.3.2012Autismin kirjon arviointikoulutus, Haukkarannan koulu

5. - 6.9.2011Two-Day PECS Training Workshop, Pyramid Educational Consultants

7.6.2011Miten ohjaan kommunikointikansion käyttöä, Tikoteekki

31.1.2011"Puhetta puheesta", Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus, Speela Oy

19. - 24.10.2009Ensiavun peruskurssi (EA1), SPR Kuusamon alueyksikkö