Positiivista ja innostavaa kuntoutusta koiran kanssa

Koira-avusteinen puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa koulutettu kuntoutuskoira toimii puheterapeutin työparina. Koira-avusteisuus on aina suunnitelmallista ja se tukee asiakkaan kuntoutussuunnitelmassa laadittujen tavoitteiden toteutumista.

Nova työssä

Kuntoutuskoiran ottaminen mukaan puheterapiaan täytyy olla perusteltua ja harkinta tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Koira houkuttaa tulemaan vuorovaikutukseen ja aktivoi kommunikointia. Koiran läsnäolo motivoi lapsia harjoittelemaan vaativiakin asioita, kuten vuorovaikutukseen tulemista sopivalla tavalla, kommunikoinnin apuvälineen käyttöä, kielellisiä taitoja, keskustelutaitoja, kaveritaitoja ja puheen tarkentamista. Lisäksi koira tukee vilkkaiden lasten rauhoittumista ja siten auttaa heitä keskittymään harjoituksiin paremmin. Koiran kanssa työskentely mahdollistaa lapselle onnistumisen kokemuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä itsetunnon vahvistumisen kannalta.

Olen käynyt Koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutuksen (JAMK 10 op). Kuntoutuskoirana toimii Nova, joka on Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n toimesta soveltuvuustestattu. Olemme Novan kanssa antaneet myös työnäytön ja siten olemme virallinen kuntoutuskoirakko. Nova nauttii lasten kanssa työskentelystä ja on pienen kokonsa vuoksi helposti lähestyttävissä.